سوره همزه

سوره همزه ( 5 )

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره همزه 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره همزه 5
محمود خلیل الحصری سوره همزه 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 601 1
محمد صدیق منشاوی 601 2
- - - - 3

معنای آیه

و تو چه دانی که آن آتش خردکننده چیست؟


تفسیر

و تو چه ‏داني حطمه چيست؟!شبهات