سوره همزه

سوره همزه ( 4 )

كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره همزه 4
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره همزه 4
محمود خلیل الحصری سوره همزه 4
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 601 1
محمد صدیق منشاوی 601 2
- - - - 3

معنای آیه

ولی نه! قطعاً در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد شد


تفسیر

قرآن در پاسخ اين گروه مي‏ فرمايد: چنين نيست، كه مالش او را جاويدان مي سازد، بلكه به زودي مي ميرد و در حطمه افكنده مي شود.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات