سوره همزه

سوره همزه ( 3 )

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره همزه 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره همزه 3
محمود خلیل الحصری سوره همزه 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 601 1
محمد صدیق منشاوی 601 2
- - - - 3

معنای آیه

پندارد که مالش او را جاوید کرده


تفسیر

و در اين آيه مي‏ افزايد: اين انسان مال اندوز زرپرست مي پندارد، كه مالش او را جاويد مي كند و مانع از مردنش مي شود.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات