سوره فیل

سوره فیل ( 2 )

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فیل 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فیل 2
محمود خلیل الحصری سوره فیل 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 601 1
محمد صدیق منشاوی 601 2
- - - - 3

معنای آیه

آیا نیرنگشان را بر باد نداد؟


تفسیر

آيا ترفندشان را بی اثر نکرد؟

كيد ايشان نابود كردن كعبه بود؛ ولي خدا خودشان را نابود كرد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات