سوره ماعون

سوره ماعون ( 5 )

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره ماعون 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره ماعون 5
محمود خلیل الحصری سوره ماعون 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 602 1
محمد صدیق منشاوی 602 2
- - - - 3

معنای آیه

که از نمازشان غافلند،


تفسیر

كه در نماز خود سهل‏ انگاري مي‏ كنند، نه به اوقات نماز اهمّيّت مي‏ دهند و نه اركان و شرائط وآدابش را رعايت مي‏ كنند.

امام صادق (ع) فرمود: منظور اين آيه تأخير نماز اوّل وقت بدون عذر است. (تفسير قمي)

و اميرمؤمنان (ع) فرموده: هيچ عملي نزد خدا محبوب تر از نماز نيست؛ پس زنهار هيچ كاري شما را از نماز در اوّل وقتش باز ندارد؛ چون خداي عزّ و جلّّ اقوامي را به همين جرم مذمّت نموده و فرموده: اَلَّذينَ هُم عَن صَلاتِهِم ساهونَ. (الميزان به نقل از خصال صدوق)

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات