سوره ماعون

سوره ماعون ( 4 )

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره ماعون 4
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره ماعون 4
محمود خلیل الحصری سوره ماعون 4
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 602 1
محمد صدیق منشاوی 602 2
- - - - 3

معنای آیه

پس وای بر نمازگزارانی


تفسیر

پس واي بر آن نمازگزارانیشبهات