تفسیر قرآن کریم

سوره بلد . آیه ( 7 )


أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ‎


آیا گمان می کند که هیچ کس او را ندیده است [که همه اعمال و کردارش را ثبت کند؟]


https://www.tafseer.ir/