تفسیر قرآن کریم

سوره بلد . آیه ( 2 )


وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ


در حالی که تو در آن جای داری


https://www.tafseer.ir/