تفسیر قرآن کریم

سوره شمس . آیه ( 9 )


قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ‎


بی تردید کسی که نفس را [از آلودگی پاک کرد و] رشد داد، رستگار شد.


https://www.tafseer.ir/