تفسیر قرآن کریم

سوره شمس . آیه ( 4 )


وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا


و به شب هنگامی که خورشید را فرو پوشد


https://www.tafseer.ir/