تفسیر قرآن کریم

سوره لیل . آیه ( 14 )


فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ‎


پس شما را از آتشی که زبانه می کشد بیم می دهم.


https://www.tafseer.ir/