تفسیر قرآن کریم

سوره تین . آیه ( 5 )


ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ‎


سپس (به کیفر کفر و گناهش) به اسفل سافلین (جهنم و پست‌ترین رتبه امکان) برگردانیدیم.


https://www.tafseer.ir/