تفسیر قرآن کریم

سوره علق . آیه ( 7 )


أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ‎


چون که خود را در غنا و دارایی ببیند.


https://www.tafseer.ir/