تفسیر قرآن کریم

سوره تکاثر . آیه ( 3 )


كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ


نه چنین است، زودا که بدانید


https://www.tafseer.ir/